کسب و کار

کسب و کار ( Business ) به فعالیت شما به صورت سازمان، شرکت، گروه و یا شخصی در زمینه های صنعتی، خدماتی تجاری و حرفه ای می گویند.

دکمه بازگشت به بالا