کسب و کار اینترنتی

معانی و تعاریف مختلفی دارد.هرکس به شکل و شیوه خود کسب و کار اینترنتی را معرفی می نماید. هر نوع فعالیت در فضای اینترنت که به واسطه آن شما بتوانید کسب درآمد کنید کسب و کار اینترنتی نامیده می شود.

دکمه بازگشت به بالا