بازاریابی

بازاریابی به معنای داشتن دانش ارائه ارزش افزوده به محصول یا خدمات با هدف تأمین نیازهای بازار هدف و کسب سود مدنظر است.

بازاریابی، نیازها و خواسته‌های تأمین نشده را تشخیص می‌دهد؛ بازارِ آن‌ها را تعریف کرده، حجم این بازار را اندازه گیری و سود بالقوه‌اش را برآورد می‌کند.

مشخص می‌کند که کدام بخش از بازار را می‌تواند بهتر تأمین کند؛ و سپس محصولات و خدمات مناسب را طراحی و ترویج می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا